پروژه ها

پروژه های ما

در طول قریب دو دهه فعالیت در حوزه تبلیغات و روابط عمومی، مفتخر به همکاری با ده‌ها سازمان و شرکت خصوصی و دولتی بوده‌ایم
که ماحصل آن پروژه‌های ارزشمندی بود که در قالب کتاب و مستند به یادگار ماند که بخشی از آن در این صفحه به نمایش گذاشته شده است.

مجموعه سالنامه صنعت حمل و نقل
ساخت فیلم و طراحی تیزر تبلیغاتی
نام پروژه: تعداد: عملیات: سفارش‌دهنده: زمان اجرا:

کتاب و نشریات