به بینهایت فکر کن...

گروه هنری آرتیستیم

پروژه های مکتوب

1386 تا امروز

سالنامه صنعت حمل و نقل

تعداد صفحات: 32 محل انتشار: سراسر کشور سفارش دهنده: محصول اختصاصی گروه

سالنامه صنعت حمل و نقل
1389

راهنمای منطقه آزاد اروند

تعداد صفحات: 64 سال انتشار: 1388 سفارش دهنده: سازمان منطقه آزاد اروند

راهنمای منطقه ازاد اروند
1389

راهنمای خدمات فنی و مهندسی
ایران و ترکیه

تعداد صفحات: 80 سال انتشار: 1389 سفارش دهنده: اتاق بازرگانی ایران و ترکیه

راهنمای خدمات فنی و مهندسی ایران و افغانستان
1389

راهنمای خدمات فنی و مهندسی ایران و افغانستان

تعداد صفحات: 80 سال انتشار: 1389 سفارش دهنده: اتاق بازرگانی ایران و افغانستان

راهنمای خدمات فنی و مهندسی ایران و افغانستان
1390

راهنمای جامع سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم

تعداد صفحات: 100 سال انتشار: 1390 سفارش دهنده: سازمان منطقه آزاد قشم

راهنمای جامع سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم
1392-1394

کتاب بزرگان تجارت خلیج فارس

تعداد صفحات: 64 تیراژ: 1000 جلد سال انتشار: 94-1392 (سه شماره) سفارش دهنده: محصول اختصاصی گروه

کتاب بزرگان تجارت خلیج فارس
1393-1394

ویژه نامه روز دریانوردی ( دریایی ها )

تعداد صفحات: 64 سال انتشار: 94-1393 سفارش دهنده: محصول اختصاصی گروه

سالنامه صنعت حمل و نقل
1395-1396

خط سفید 1 و 2

تعداد صفحات: 64 سال انتشار: 96-1395 سفارش دهنده: محصول اختصاصی گروه

خط سفید 1 و 2
1396

گزارش عملکرد سازمان (وزارت) میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تعداد صفحات: 100 سال انتشار: 1396 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

گزارش عملکرد سازمان (وزارت) میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
1397

گزارش عملکرد
معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

تعداد صفحات: 80 سال انتشار: 1397 سفارش دهنده: معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

گزارش عملکرد معاونت امور مناطق شهرداری تهران
1398

گزارش عملکرد امور بین الملل پتروشیمی جم در نمایشگاه K2016 آلمان

تعداد صفحات: 76 سال انتشار: 1398 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم

سالنامه صنعت حمل و نقل
1398

گزارش عملکرد
روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم

تعداد صفحات: 180 سال انتشار: 1398 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم

گزارش عملکرد روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم

پروژه های ویدئویی

1394

مستند عملکرد معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

زمان: 20 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: دانشگاه علامه طباطبائی سال انتشار: 1394 سفارش دهنده: معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

مستند عملکرد معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی:
1394-1395

مستند دست یاری به دشتیاری 1 و 2

زمان: 30 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: همایش دشت بی یار سال انتشار: 95-1394 سفارش دهنده: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

	مستند دست یاری به دشتیاری 1 و 2
1395

مستند عملکرد مدیریت حراست دانشگاه علامه طباطبائی

زمان: 30 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: سفارشی سال انتشار: 1395 سفارش دهنده: مدیریت حراست دانشگاه علامه طباطبائی

مستند عملکرد مدیریت حراست دانشگاه علامه طباطبائی
1395

مستند عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

زمان: 40 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: جشنواره هفته پژوهش سال انتشار: 1395 سفارش دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

مستند عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
1395

مستند دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی

زمان: 30 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: اختتامیه دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی سال انتشار: 1395 سفارش دهنده: روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و بنیاد سعدی

مستند دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی
1396

مستند حیات علامه طباطبائی

زمان: 25 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: دانشگاه علامه طباطبائی سال انتشار: 1396 سفارش دهنده: روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

مستند حیات علامه طباطبائی
1398

نماهنگ یادبود سالروز بهره برداری پتروشیمی جم

زمان: 5 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: جشن سالروز بهره برداری پتروشیمی جم سال انتشار: 1398 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم

نماهنگ یادبود سالروز بهره برداری پتروشیمی جم
1398

نماهنگ تا بهاردلنشین

تعداد صفحات: 180 تیراژ: 100 جلد محل انتشار: پتروشیمی جم و شرکت های تابعه سال انتشار: 1398 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم

نماهنگ تا بهاردلنشین
1399

تیزر معرفی ظرفیت های تولیدی پتروشیمی جم

زمان: 6 دقیقه فرمت : FHD محل انتشار: سفارشی سال انتشار: 1399 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم

گزارش عملکرد روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم
1400

مستند عملکرد برج میلاد در دوران کرونا

زمان: 15 دقیقه فرمت : 4K محل انتشار: سفارشی سال انتشار: 1400 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برج میلاد تهران

مستند عملکرد برج میلاد تهران در دوران کرونا
1400

مستند عملکرد مالی هلدینگ صباانرژی

زمان: 20 دقیقه فرمت : 4K محل انتشار: مجمع عمومی صاحبان سهام وصندوق سال انتشار: 1400 سفارش دهنده: روابط عمومی و امور بین لل هلدینگ صباانرژی

گزارش عملکرد روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم